Tăng trưởng phụ thuộc xuất khẩu tài nguyên khoáng sản?

Tăng trưởng phụ thuộc xuất khẩu tài nguyên khoáng sản?

EITI.vn – Số liệu thống kê kinh tế 6 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê cho thấy, công nghiệp khai khoáng tiếp tục là ngành có đóng góp lớn và tăng trưởng cao. Trong khi cơ cấu kinh tế các ngành không có thay đổi lớn, nhiều quan điểm đặt ra rằng, phải chăng, kinh tế nước ta vẫn tăng trưởng dựa vào khai thác và xuất khẩu tài nguyên?