Nhiều bất cập trong quá trình khai thác titan tại Bình Thuận

Nhiều bất cập trong quá trình khai thác titan tại Bình Thuận

EITI.vn – Tỉnh Bình Thuận hiện có 15 điểm mỏ quặng titan chủ yếu tập trung tại các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và Tuy Phong. Tuy nhiên, việc quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, sa khoáng titan còn nhiều bất cập, chưa đem lại hiệu quả cao.

Ngày 8/7, UBND tỉnh Bình Thuận, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Thuận phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), tổ chức tọa đàm đánh giá tiềm năng và bước đầu đề xuất khai thác và sử dụng khoáng sản titan Zircon trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo hướng bền vững. 

Hội thảo tập huấn: Phương pháp định lượng trong nghiên cứu chính sách

Hội thảo tập huấn: Phương pháp định lượng trong nghiên cứu chính sách

EITI.vn – Tiếp sau khóa tập huấn giới thiệu “Các phương pháp nghiên cứu chính sách” diễn ra vào tháng 4 vừa qua, trong hai ngày 16 và 17/10, tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tiếp tục phối hợp với Oxfam tổ chức khóa tập huấn “Phương pháp định lượng trong nghiên cứu chính sách” nhằm góp phần tăng cường hiểu biết và nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự/NGOs về nghiên cứu, phân tích chính sách.

Hội thảo: Tăng hiệu quả thu ngân sách từ khai thác khoáng sản – Giải pháp nào cho Việt Nam?

Hội thảo: Tăng hiệu quả thu ngân sách từ khai thác khoáng sản – Giải pháp nào cho Việt Nam?

EITI.vn – Ngày 10/10/2014, tại Hà Nội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc Hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với sự hỗ trợ của Liên minh Khoáng sản và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã cùng phối hợp tổ chức Hội thảo: “ Tăng hiệu quả thu ngân sách từ khai thác khoáng sản: Giải pháp nào cho Việt Nam?”nhằm cùng thảo luận về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách lĩnh vực khai thác khoáng sản ở Việt Nam.

Tập huấn báo chí: Tiếp cận Bộ tiêu chuẩn EITI 2013 phục vụ điều tra báo chí lĩnh vực quản trị tài nguyên khoáng sản

Tập huấn báo chí: Tiếp cận Bộ tiêu chuẩn EITI 2013 phục vụ điều tra báo chí lĩnh vực quản trị tài nguyên khoáng sản

EITI.vn – Từ ngày 05 đến 08/08/2014, Liên minh Khoáng sản, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Diễn đàn các Nhà báo Môi trường Việt Nam (VFEJ) cùng phối hợp tổ chức hội thảo tập huấn báo chí kết hợp khảo sát thực tế về chủ đề “Tiếp cận Bộ tiêu chuẩn EITI 2013 phục vụ điều tra báo chí lĩnh vực quản trị tài nguyên khoáng sản” tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái. Mục tiêu của chương trình nhằm hỗ trợ các nhà báo tiếp cận với chủ đề quản trị tốt tài nguyên khoáng sản.