anh4.1

Sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác (EITI – Extractive Industries Transparency Initiative) là tiêu chuẩn toàn cầu nhằm thúc đẩy tính minh bạch nguồn thu và trách nhiệm trong ngành khai thác khoáng sản. Sáng kiến này có phương pháp luận chặt chẽ nhưng linh hoạt nhằm theo dõi và đối chiếu các khoản thanh toán của công ty và nguồn thu chính phủ ở cấp quốc gia. Quá trình thực hiện EITI được giám sát bởi các thành viên từ chính phủ, các công ty và xã hội dân sự trong nước. Ủy ban EITI và Ban Thư ký quốc tế giám sát phương pháp EITI quốc tế.

Liên minh EITI được thiết lập vào tháng 10/2002, do cựu thủ tướng Anh Tony Blair giới thiệu đề xuất tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững tại Johanesburg, Nam Phi. Đến tháng 06//2003, Hội nghị toàn thể lần 1 khởi động EITI tại Anh. Năm 2005, trong phiên họp toàn thể EITI lần thứ hai tại Luân Đôn, Tập đoàn Tư vấn Quốc tế (IAG) đã đề xuất phương hướng hoạt động và cơ chế quản lý EITI.

Tháng 9/2007 có 15 quốc gia thực thi EITI thì đến tháng 5/2009 có tới 30 quốc gia đăng ký và đến tháng 10/2011 là 35 quốc gia. Tháng 5/2013, Hội nghị toàn cầu EITI tổ chức ở Sydney (Úc) đã sửa đổi tiêu chuẩn EITI cho dễ hiểu và phù hợp hơn. Hiện nay, có 44 quốc gia đăng ký tham gia EITI, trong đó 27 quốc gia tuân thủ, 17 quốc gia ứng viên, có tới 80 công ty lớn về khai khoáng và dầu mỏ trên thế giới đều ủng hộ và tham gia sáng kiến EITI ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Trong khu vực ĐNA đã có Đông Timo, Indonesia và Philippines là nước đang thực thi và cam kết thực thi EITI. Myanmar là quốc gia đang chuẩn bị hồ sơ cho Ủy ban EITI để trở thành quốc gia cam kết thực thi.

Gửi phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *