Năng lượng cho người nghèo chưa được các ngân hàng chú trọng

Năng lượng cho người nghèo chưa được các ngân hàng chú trọng

EITI.vn – Để đạt được mục tiêu mọi người đều có thể tiếp cận năng lượng vào năm 2030, các ngân hàng phát triển đa phương cần thiết lập những chỉ tiêu cụ thể để đưa người nghèo tiếp cận với năng lượng. Đó là khuyến nghị được đưa ra trong báo cáo mới được công bố của hai tổ chức môi trường Sierra Club và Oil Change International.