Góp ý của Liên minh Khoáng sản về phí BVMT trong khai thác khoáng sản được ghi nhận

Góp ý của Liên minh Khoáng sản về phí BVMT trong khai thác khoáng sản được ghi nhận

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 66/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với khai thác khoáng sản. Một số đóng góp quan trọng của Liên minh Khoáng sản đã được ghi nhận trong Thông tư.

Hội thảo: “Quản trị ngành công nghiệp khai thác ở Việt Nam: Thách thức và nhu cầu cải cách”

Hội thảo: “Quản trị ngành công nghiệp khai thác ở Việt Nam: Thách thức và nhu cầu cải cách”

EITI.vn – Trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với nhiều áp lực cải cách trong tiến trình hội nhập quốc tế, Trung tâm Con người và Thiên nhiên, Liên minh Khoáng sản và Trung tâm Phát triển & Hội nhập phối hợp tổ chức Hội thảo “Quản trị ngành công nghiệp khai thác ở Việt Nam: Thách thức và nhu cầu cải cách” để nhìn nhận lại EITI như một giải pháp tổng thể thúc đẩy cải cách lĩnh vực khoáng sản và nâng cao hiệu quả thu, nhằm góp phần giải quyết khó khăn về thu ngân sách và quản lý hiệu quả hơn nguồn tài nguyên không tái tạo của quốc gia.

Hội thảo khoa học: Tham vấn địa phương về ảnh hưởng các hoạt động khai thác khoáng sản

Hội thảo khoa học: Tham vấn địa phương về ảnh hưởng các hoạt động khai thác khoáng sản

EITI.vn – Ngày 6/5, tại xã Minh Sơn (Bắc Mê), Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật (KHKT) tỉnh phối hợp UBND xã Minh Sơn tổ chức Hội thảo khoa học Tham vấn địa phương về ảnh hưởng các hoạt động khai thác khoáng sản đến môi trường, rừng, đa dạng sinh học. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Bắc Mê, các doanh nghiệp khai khoáng, những người dân chịu tác động trực tiếp của hoạt động khai thác khoáng sản.

Hội thảo: Giới thiệu Khung quản trị Công nghiệp khai thác Khu vực Asean

Hội thảo: Giới thiệu Khung quản trị Công nghiệp khai thác Khu vực Asean

EITI.vn – Ngày 5/12/2014, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã hỗ trợ Viện Cải cách các Dịch vụ Thiết yếu (IESR) chủ trì tổ chức hội thảo “Giới thiệu Khung quản trị Công nghiệp khai thác Khu vực Asean” nhằm giới thiệu Sáng kiến Khung quản trị Công nghiệp khai thác trong khu vực cho các bên liên quan ở các quốc gia Asean.

Hội thảo: Phân cấp và các sáng kiến quản trị tốt tài nguyên khoáng sản ở cấp địa phương

Hội thảo: Phân cấp và các sáng kiến quản trị tốt tài nguyên khoáng sản ở cấp địa phương

EITI.vn – Nhằm thúc đấy việc trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý hoạt động khoáng sản ở cấp tỉnh, ngày 24/11, tại thành phố Quy Nhơn, Sở Công thương tỉnh Bình Định phối hợp cùng Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) tổ chức Hội thảo: “Phân cấp và các sáng kiến quản trị tốt tài nguyên khoáng sản ở cấp địa phương”.

Hội thảo tập huấn: Phương pháp định lượng trong nghiên cứu chính sách

Hội thảo tập huấn: Phương pháp định lượng trong nghiên cứu chính sách

EITI.vn – Tiếp sau khóa tập huấn giới thiệu “Các phương pháp nghiên cứu chính sách” diễn ra vào tháng 4 vừa qua, trong hai ngày 16 và 17/10, tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tiếp tục phối hợp với Oxfam tổ chức khóa tập huấn “Phương pháp định lượng trong nghiên cứu chính sách” nhằm góp phần tăng cường hiểu biết và nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự/NGOs về nghiên cứu, phân tích chính sách.

Hội thảo: Tăng hiệu quả thu ngân sách từ khai thác khoáng sản – Giải pháp nào cho Việt Nam?

Hội thảo: Tăng hiệu quả thu ngân sách từ khai thác khoáng sản – Giải pháp nào cho Việt Nam?

EITI.vn – Ngày 10/10/2014, tại Hà Nội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc Hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với sự hỗ trợ của Liên minh Khoáng sản và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã cùng phối hợp tổ chức Hội thảo: “ Tăng hiệu quả thu ngân sách từ khai thác khoáng sản: Giải pháp nào cho Việt Nam?”nhằm cùng thảo luận về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách lĩnh vực khai thác khoáng sản ở Việt Nam.