Video: Khai thác vàng – Ai được lợi?

Video: Khai thác vàng – Ai được lợi?

Trước khi bắt đầu khai khoáng, các công ty luôn nói rằng hoạt động này mang lại nhiều lợi ích cho địa phương, sẽ tạo ra công ăn việc làm, giảm đói nghèo. Nhưng thật sự thì lợi ích đó chỉ thuộc về các ông chủ công ty, còn những hậu quả nặng nề về môi trường – xã hội lại do chính người dân sở tại gánh chịu. Đó là thực tế được ghi nhận tại một số mỏ khai khoáng ở Philippin.

Video: Tài nguyên khoáng sản – Làm thế nào để tiền không chảy vào túi cá nhân

Video: Tài nguyên khoáng sản – Làm thế nào để tiền không chảy vào túi cá nhân

“Ngành công nghiệp khai thác khoáng sản là nhằm giúp đất nước có tiềm lực phát triển kinh tế. Với hơn 60 loại khoáng sản năm rải rác trên cả nước, lẽ ra sẽ thực hiện hóa việc này. Tuy nhiên, thời gian qua, do nhiều nguyên nhân mà hoạt động này ít đem lại lợi ích cho quốc gia, cho người dân trong khi phần lớn nguồn thu từ khai khoáng lại chảy vào túi của nhiều cá nhân. Đây là bất cập cần phải được giải quyết…”

Video: Hội thảo về khoáng sản tại Bình Định

Video: Hội thảo về khoáng sản tại Bình Định

Hội thảo “Phương pháp quản lý nguồn thu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của công nghiệp khai thác khoáng sản” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Viện Tư vấn Phát triển và Sở Công thương tỉnh Bình Định tổ chức tại Tp. Quy Nhơn ngày 20/03/2013. Tin do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Định thực hiện.