Khai thác khoảng sản và giảm nghèo: Mối quan hệ trái chiều và một số vấn đề chính sách

Khai thác khoảng sản và giảm nghèo: Mối quan hệ trái chiều và một số vấn đề chính sách

Bài thảo luận chính sách này trình bày một số đánh giá bước đầu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) về vai trò và mối quan hệ giữa khai thác khoáng sản và giảm nghèo ở Việt Nam dựa trên các kết quả phân tích thực nghiệm và khảo sát hiện trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở cấp quốc gia hoạt động khai khoáng không có vai trò đối với thành tựu giảm nghèo, và ở cấp địa phương (nơi có mỏ) hoạt động này lại tác động tiêu cực đến quá trình giảm nghèo. Nghiên cứu cũng đưa ra các khuyến nghị chính sách cho ngành khai thác khoáng sản, tập trung vào ba khía cạnh chính:

Quản trị tài nguyên thiên nhiên: Lựa chọn chiến lược và chính sách cho tương lai

Quản trị tài nguyên thiên nhiên: Lựa chọn chiến lược và chính sách cho tương lai

Tài liệu tóm lược những điểm chính về xu hướng quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiện nay của thế giới, những bài học và kinh nghiệm cho Việt Nam. Một phần nội dung sẽ được dành để giới thiệu về Sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác (EITI) – một trong những giải pháp quản lý tài nguyên đang được nhiều quốc gia và tổ chức xúc tiến và theo đuổi.

Phân bổ nguồn thu từ ngành công nghiệp khai thác ở cấp địa phương

Phân bổ nguồn thu từ ngành công nghiệp khai thác ở cấp địa phương

Nhận thức được tầm quan trọng của khía cạnh quản lý và phân bổ nguồn thu từ ngành công nghiệp khai thác, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tiến hành biên dịch và giới thiệu ấn phẩm “Phân bổ nguồn thu từ ngành công nghiệp khai thác ở cấp địa phương – kinh nghiệm từ bảy quốc gia giàu tài nguyên” từ nguyên bản tiếng Anh do Viện Giám sát Nguồn thu (Revenue Watch Institute – RWI) xuất bản. Nội dung ấn phẩm trình bày những phân tích so sánh quy định pháp luật về phân bổ nguồn thu từ ngành công nghiệp khai thác ở các cấp chính quyền khác nhau tại bảy nước giàu tài nguyên. Các nước được chọn làm đối tượng nghiên cứu là những quốc gia có nguồn thu thấp và trung bình, thuộc ba khu vực với mức độ phụ thuộc tài chính vào nguồn thu từ ngành công nghiệp khai thác khác nhau.