Khung quản trị công nghiệp khai thác khu vực ASEAN

Khung quản trị công nghiệp khai thác khu vực ASEAN

Khung quản trị công nghiệp khai thác khu vực ASEAN là công cụ thúc đẩy sự phát triển và hội nhập với nền kinh tế toàn cầu của khu vực kinh tế có tính cạnh tranh cao, như Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), theo hướng tôn trọng và tuân thủ pháp luật hiện hành cũng như các quyết định chính thức từ Hội nghị cấp cao, Hội đồng và Ủy ban cấp Bộ trưởng trong khối ASEAN; đồng thời áp dụng các thực hành tốt và tiêu chuẩn quốc tế liên quan trực tiếp đến ngành công nghiệp khai thác.

Bộ Tiêu chuẩn EITI 2016

Bộ Tiêu chuẩn EITI 2016

Bộ Tiêu chuẩn Sáng kiến Minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác (EITI) phiên bản 2016 vừa được Ủy ban EITI Quốc tế công bố tại Hội nghị EITI toàn cầu lần thứ 7. Với các yêu cầu công khai hơn về người chủ hưởng lợi thực sự và minh bạch hơn trong hệ thống báo cáo của chính phủ và các công ty, Bộ Tiêu chuẩn EITI 2016 được đánh giá là sẽ giúp quá trình thực hiện EITI không chỉ đơn giản mà còn minh bạch và hiệu quả hơn.

Báo cáo: Thực thi EITI để cải cách ngành công nghiệp khai thác ở Việt Nam

Báo cáo: Thực thi EITI để cải cách ngành công nghiệp khai thác ở Việt Nam

EITI.vn – Báo cáo Thực thi EITI để cải cách ngàng công nghiệp khai thác ở Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên(PanNature) cùng Liên minh Khoáng sản thực hiện nhằm đánh giá tính phù hợp của Bộ Tiêu chuẩn EITI 2013 đối với lĩnh vực khai thác khoáng sản của Việt Nam cũng như mức độ đáp ứng về mặt chính sách, năng lực thực thi và xác định các rào cản về mặt kỹ thuật. Báo cáo nghiên cứu và Khuyến nghị chính sách từ kết quả nghiên cứu Áp dụng chuẩn mực quốc tế để quản trị tốt ngành công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam hy vọng sẽ cung cấp những thông tin hữu ích để thúc đẩy quá trình xem xét thực thi EITI của Việt Nam.

Sử dụng EITI phục vụ cải cách chính sách: Hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chuẩn EITI

Sử dụng EITI phục vụ cải cách chính sách: Hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chuẩn EITI

Sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác (EITI) cung cấp cho các bên liên quan ở các quốc gia thực thi cơ hội thu thập và phân tích thông tin, qua đó có thể thúc đẩy việc xây dựng chính sách theo hướng tốt hơn nhằm giải quyết những thách thức liên quan đến quản trị tài nguyên thiên nhiên. Theo một đánh giá được thực hiện gần đây sau 10 năm thực thi EITI, sáng kiến này chưa đạt được mục tiêu đề ra là thúc đẩy “sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả … cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, góp phần phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo”. Dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia đã triển khai sáng kiến cùng với hai năm tham vấn rộng rãi, Hội đồng EITI Quốc tế đã thông qua Bộ Tiêu chuẩn EITI mớivào tháng 5 năm 2013. Bộ Tiêu chuẩn EITI thay thế các Quy tắc EITI, vốn chỉ tập trung chủ yếu ở khía cạnh minh bạch nguồn thu.

Video: Khai thác vàng – Ai được lợi?

Video: Khai thác vàng – Ai được lợi?

Trước khi bắt đầu khai khoáng, các công ty luôn nói rằng hoạt động này mang lại nhiều lợi ích cho địa phương, sẽ tạo ra công ăn việc làm, giảm đói nghèo. Nhưng thật sự thì lợi ích đó chỉ thuộc về các ông chủ công ty, còn những hậu quả nặng nề về môi trường – xã hội lại do chính người dân sở tại gánh chịu. Đó là thực tế được ghi nhận tại một số mỏ khai khoáng ở Philippin.

Bộ Tiêu chuẩn EITI 2013

EITI đã trải qua hơn 10 năm phát triển kể từ khi Hội nghị EITI tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003 mà tại đó các nguyên tắc EITI đã được thống nhất. Những nguyên tắc này, là nền tảng của EITI hiện nay, đã nêu rõ mọi người dân trong mỗi quốc gia đều có quyền hưởng lợi từ sự giàu có của tài nguyên thiên nhiên và điều này sẽ đòi hỏi những tiêu chuẩn rất cao về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Sau khi các nguyên tắc được thông qua, các quy định đã được soạn thảo để đảm bảo rằng tất cả các quốc gia thành viên EITI sẽ phải cam kết một mức độ tối thiểu về tính minh bạch trong báo cáo của công ty về các khoản chi trả và báo cáo của chính phủ về các nguồn thu.

Video: Tài nguyên khoáng sản – Làm thế nào để tiền không chảy vào túi cá nhân

Video: Tài nguyên khoáng sản – Làm thế nào để tiền không chảy vào túi cá nhân

“Ngành công nghiệp khai thác khoáng sản là nhằm giúp đất nước có tiềm lực phát triển kinh tế. Với hơn 60 loại khoáng sản năm rải rác trên cả nước, lẽ ra sẽ thực hiện hóa việc này. Tuy nhiên, thời gian qua, do nhiều nguyên nhân mà hoạt động này ít đem lại lợi ích cho quốc gia, cho người dân trong khi phần lớn nguồn thu từ khai khoáng lại chảy vào túi của nhiều cá nhân. Đây là bất cập cần phải được giải quyết…”