Tọa đàm “Đánh giá, rà soát các quy định và chính sách trong Luật Thuế tài nguyên theo hướng minh bạch, nâng cao hiệu quả trong quản lý và sử dụng nguồn thu khoáng sản” đã diễn ra vào chiều 29/11 tại Hà Nội. Tọa đàm do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) – đơn vị điều phối Liên minh khoáng sản – tổ chức.

Tham dự sự kiện có gần 70 đại biểu đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp liên quan và các cơ quan truyền thông báo chí.

Tài liệu tọa đàm

Đánh giá Luật thuế tài nguyên và quản lý tài nguyên
GS.TS Lê Xuân Trường – Học viện Tài chính

Chính sách thuế tài nguyên ở một số nước
TS Lê Quang Thuận – Viện Chiến lược và Chính sách tài chính

Một số hình ảnh tại tọa đàm

Source :

PanNature

Đánh giá các quy định và chính sách trong Luật Thuế tài nguyên
Tagged on:                 

Gửi phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *