Sáng 20.9, tại Hội trường Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị thường niên cấp tỉnh: Thảo luận về công tác phân bổ, sử dụng phí bảo vệ môi trường (BVMT) trong khai thác khoáng sản (KTKS) trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành; Liên Minh Khoáng sản Việt Nam; lãnh đạo 2 huyện Yên Minh và Bắc Mê cùng đại biểu 2 xã Mậu Duệ và Minh Sơn…

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 70 Giấy phép KTKS do Bộ TN&MT và UBND tỉnh cấp còn hiệu lực, gồm: 45 Giấy phép KTKS kim loại và 25 Giấy phép KTKS làm vật liệu thông thường. Trong đó, tại huyện Bắc Mê có 11 Giấy phép KTKS còn hiệu lực, huyện Yên Minh có 3 Giấy phép KTKS còn hiệu lực. Năm 2017, tổng thu phí BVMT từ hoạt động KTKS trên địa bàn tỉnh đạt 52,033 tỷ đồng, trong đó thu phí BVMT tại huyện Bắc Mê là 45,11 tỷ đồng chiếm 87% tổng thu toàn tỉnh, huyện đã phân bổ cho xã Minh Sơn 5,55 tỷ đồng để đầu tư cho 12 công trình, dự án trên địa bàn xã. Trong 8 tháng đầu năm, tổng thu phí BVMT trên địa bàn tỉnh đạt 29,65 tỷ đồng. Hoạt động KTKS đã đóng góp khoảng 20% nguồn thu hàng năm (từ thuế và phí BVMT) cho nguồn ngân sách tỉnh, đóng góp 70% nguồn thu cho ngân sách huyện Bắc Mê, góp phần giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động tại địa phương. Tuy nhiên, KTKS đã có nhiều hệ lụy tiêu cực liên quan đến môi trường, xã hội và đời sống của cộng đồng dân cư địa phương tại khu vực KTKS như: Ô nhiễm nguồn nước, bụi, tiếng ồn, kết cấu hạ tầng giao thông bị hư hỏng, xuống cấp… Năm 2017, tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 15 doanh nghiệp của 18 dự án KTKS kim loại trên địa bàn, tiến hành xử phạt 1 doanh nghiệp vi phạm hành chính về lĩnh vực BVMT.

Đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu thảo luận

Để việc chấp hành, thực thi chính sách pháp luật về quản lý tài nguyên khoáng sản và BVMT, thực hiện quyền lợi của địa phương nơi KTKS theo quy định pháp luật hiện hành, các đại biểu đề nghị: Cần tổ chức thực hiện việc công khai thông tin về môi trường trên trang thông tin của ngành, trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, theo dõi, giám sát. Tăng cường hoạt động giám sát của HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ các cấp ở cơ sở. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm cải tạo, phục hồi môi trường của doanh nghiệp KTKS. Ưu tiên việc phân bổ, sử dụng nguồn thu phí BVMT cho các dự án bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường, đầu tư công trình phúc lợi, phát triển kinh tế cho cộng đồng địa phương nơi bị ảnh hưởng bởi hoạt động KTKS. Đồng thời, các đại biểu kiến nghị Bộ TN&MT, UBND tỉnh không nên xem xét phê duyệt cấp phép thêm cho các doanh nghiệp KTKS trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện Bắc Mê nói riêng…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận và bàn giải pháp nhằm tăng cường công tác BVMT, chống thất thu thuế – phí, công khai, minh bạch trong công tác phân bổ nguồn thu phí BVMT trên địa bàn tỉnh, huyện.

Hà Giang: Thảo luận về công tác phân bổ, sử dụng phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

Gửi phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *