EITI.vn – Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sáng 15/09, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức Hội thảo “Đánh giá 05 năm thực hiện chủ trương, chính sách và pháp luật khoáng sản” .

Hội thảo nhằm đánh giá công tác thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời, thảo luận về những bất cập cần phải tháo gỡ từ chính sách, từ các cơ quan quản lý nhà nước và từ chính các thể nhân, pháp nhân trong hoạt động khoáng sản.

Liên minh Khoáng sản do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature ) điều phối  hỗ trợ tổ chức sự kiện.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Nguyễn Linh Ngọc (Thứ trưởng Bộ TN&MT), ông Cao Đức Phát (Phó Trưởng ban thường trực Ban Kinh tế TW) và ông Nguyễn Minh Sơn (Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội) chủ trì hội thảo.
Ông Cao Đức Phát, Phó Trưởng ban thường trực Ban Kinh tế TW phát biểu tại hội thảo.
Ông Nguyễn Minh Sơn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phát biểu tại hội thảo.
Ông Trịnh Lê Nguyên – Giám đốc PanNature phát biểu tại Hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

Tài liệu hội thảo

Chương trình

Các tham luận

Liên minh Khoáng sản là một mạng lưới gồm các tổ chức có mối quan tâm chung về quản trị hiệu quả tài nguyên khoáng sản và giảm thiểu các tác động về môi trường và xã hội của ngành công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam.

Liên minh khoáng sản hiện gồm các thành viên: Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Trung tâm Giới, Gia đình và Môi trường vì Phát triển (CGFED) và Diễn đàn các Nhà báo Môi trường Việt Nam (VFEJ), Hội Địa chất Kinh tế Việt Nam, Hội Nông dân Hòa Bình và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang.

Source :

PanNature

Hội thảo: Đánh giá 05 năm thực hiện chủ trương, chính sách và pháp luật khoáng sản

Gửi phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *