Bộ Tiêu chuẩn Sáng kiến Minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác (EITI) phiên bản 2016 vừa được Ủy ban EITI Quốc tế công bố tại Hội nghị EITI toàn cầu lần thứ 7. Với các yêu cầu công khai hơn về người chủ hưởng lợi thực sự và minh bạch hơn trong hệ thống báo cáo của chính phủ và các công ty, Bộ Tiêu chuẩn EITI 2016 được đánh giá là sẽ giúp quá trình thực hiện EITI không chỉ đơn giản mà còn minh bạch và hiệu quả hơn.060616_EITI-Standard-2016

Các nguyên tắc của Sáng kiến EITI là nguồn lợi từ tài nguyên thiên nhiên của mỗi quốc gia phải phục vụ tất cả mọi người dân và để làm được điều đó cần phải có các tiêu chuẩn cao về minh bạch, trách nhiệm giải trình. Bộ Tiêu chuẩn EITI 2016, phiên bản cập nhật lần thứ 5 tiếp tục phát triển tốt hơn Bộ Tiêu Chuẩn EITI, cố gắng gắn kết chặt chẽ hơn mối liên hệ giữa các Nguyên tắc đó và sự vận hành của EITI.

Bản dịch tiếng Việt Bộ Tiêu chuẩn EITI 2016 do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) thực hiện.

Quý vị cũng có thể tải file PDF Bộ Tiêu chuẩn phiên bản tiếng Việt hoặc các ngôn ngữ khác: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga

Source :

PanNature

Bộ Tiêu chuẩn EITI 2016
Tagged on:         

Gửi phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *