EITI.vn – Trong hai thập kỷ qua, ngành công nghiệp khai khoáng của Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng với nhiều loại khoáng sản được khai thác ở quy mô lớn. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang đối mặt với rất nhiều vấn đề liên quan đến quản trị khoáng sản như thu ngân sách không tương xứng với mức độ khai thác, cạn kiệt tài nguyên và suy thoái môi trường. Bên cạnh đó, mức độ minh bạch và ổn định đối với môi trường đầu tư lĩnh vực khai khoáng được đánh giá là rất thấp, dẫn đến việc khó thu hút những dự án khai thác có công nghệ tốt và hiệu quả cao.

251215_thucthieiti
Ảnh minh họa: PanNature

Do những đặc thù phức tạp của công nghiệp khai thác, thế giới đã phát triển nhiều sáng kiến hỗ trợ công tác quản trị. Trong đó, Sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai thác (EITI) được coi là một trong những sáng kiến quản trị hiệu quả nhất. Theo đánh giá, Nigieria đã tránh thất thu 1 tỷ đô la Mỹ hàng năm trong lĩnh vực khai khoáng nhờ thực hiện sáng kiến này. Ngoài ra, EITI còn hỗ trợ cải cách lĩnh vực khai khoáng tại rất nhiều quốc gia như đang thấy ở Philippines.

Việt Nam đã bắt đầu tiếp cận EITI từ năm 2005. Tuy nhiên, sau gần 10 năm xem xét, Việt Nam vẫn chưa đưa ra những tuyên bố rõ ràng về việc tham gia EITI mặc dù nhu cầu cải cách đối với ngành công nghiệp khai thác hiện nay rất lớn. Cơ quan đầu mối xem xét thực thi EITI cho rằng cần tiếp tục cân nhắc các vấn đề liên quan đến hệ thống thống kê và năng lực thực hiện báo cáo của doanh nghiệp.

Báo cáo Thực thi EITI để cải cách ngàng công nghiệp khai thác ở Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cùng Liên minh Khoáng sản thực hiện nhằm đánh giá tính phù hợp của Bộ Tiêu chuẩn EITI 2013 đối với lĩnh vực khai thác khoáng sản của Việt Nam cũng như mức độ đáp ứng về mặt chính sách, năng lực thực thi và xác định các rào cản về mặt kỹ thuật. Báo cáo nghiên cứu và Khuyến nghị chính sách từ kết quả nghiên cứu Áp dụng chuẩn mực quốc tế để quản trị tốt ngành công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam hy vọng sẽ cung cấp những thông tin hữu ích để thúc đẩy quá trình xem xét thực thi EITI của Việt Nam.

Đọc Báo cáo và Khuyến nghị chính sách trực tuyến:

 

Báo cáo: Thực thi EITI để cải cách ngành công nghiệp khai thác ở Việt Nam
Tagged on:         

Gửi phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *