Lao đao vì mỏ

Lao đao vì mỏ

EITI.vn – Với lợi thế về 30 loại kháng sản, tập trung tại 100 điểm mỏ, những năm trước, khai khoáng đã được coi là lợi thế của tỉnh Hà Giang, thu hút rất nhiều các doanh nghiệp tìm đến. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn nhiều doanh nghiệp đã rơi vào tình cảnh lao đao. Cùng với cảnh khó khăn của các doanh nghiệp khai khoáng này là tình cảnh mất công ăn việc làm của người lao động, nợ bảo hiểm, nợ thuế…