Chuyên gia ngành than: “TKV đang tự chặt chân mình!”

Chuyên gia ngành than: “TKV đang tự chặt chân mình!”

EITI.vn – Ngành than thiệt hại 1.200 tỉ đồng sau đợt mưa lũ vừa qua và riêng mỏ than Mông Dương thiệt hại nặng đến 500 tỉ đồng. Một chuyên gia lâu năm trong ngành than cho rằng thiệt hại này đã được cảnh báo từ trước, than tầng cạn vỉa mỏ được khai thác cạn kiệt đã phá tan hành lang an toàn bảo vệ mỏ và điều này được ví như ngành than đang tự lấy dao chặt vào chân mình.