Ngành công nghiệp khai khoáng: Thất thoát lớn, nguy cơ tham nhũng cao

Ngành công nghiệp khai khoáng: Thất thoát lớn, nguy cơ tham nhũng cao

EITI.vn – Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, hàng năm, ngành công nghiệp khai khoáng Việt Nam đóng góp khoảng 25% tổng ngân sách nhà nước. Tuy vậy, những năm qua vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như lãng phí tài nguyên, hiệu quả đóng góp kinh tế thấp cũng như gây nhiều tác động tiêu cực đối với môi trường và xã hội.