Hội thảo: Tăng hiệu quả thu ngân sách từ khai thác khoáng sản – Giải pháp nào cho Việt Nam?

Hội thảo: Tăng hiệu quả thu ngân sách từ khai thác khoáng sản – Giải pháp nào cho Việt Nam?

EITI.vn – Ngày 10/10/2014, tại Hà Nội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc Hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với sự hỗ trợ của Liên minh Khoáng sản và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã cùng phối hợp tổ chức Hội thảo: “ Tăng hiệu quả thu ngân sách từ khai thác khoáng sản: Giải pháp nào cho Việt Nam?”nhằm cùng thảo luận về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách lĩnh vực khai thác khoáng sản ở Việt Nam.

Sử dụng EITI phục vụ cải cách chính sách: Hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chuẩn EITI

Sử dụng EITI phục vụ cải cách chính sách: Hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chuẩn EITI

Sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác (EITI) cung cấp cho các bên liên quan ở các quốc gia thực thi cơ hội thu thập và phân tích thông tin, qua đó có thể thúc đẩy việc xây dựng chính sách theo hướng tốt hơn nhằm giải quyết những thách thức liên quan đến quản trị tài nguyên thiên nhiên. Theo một đánh giá được thực hiện gần đây sau 10 năm thực thi EITI, sáng kiến này chưa đạt được mục tiêu đề ra là thúc đẩy “sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả … cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, góp phần phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo”. Dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia đã triển khai sáng kiến cùng với hai năm tham vấn rộng rãi, Hội đồng EITI Quốc tế đã thông qua Bộ Tiêu chuẩn EITI mớivào tháng 5 năm 2013. Bộ Tiêu chuẩn EITI thay thế các Quy tắc EITI, vốn chỉ tập trung chủ yếu ở khía cạnh minh bạch nguồn thu.