Gỡ vướng trong quản trị nguồn thu từ tài nguyên

Gỡ vướng trong quản trị nguồn thu từ tài nguyên

EITI.vn – Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) vừa hợp tác phát hành ấn phẩm Administering Fiscal Regimes for the Extractive Industries: A Handbook (Tạm dịch: Cẩm nang quản lý tài chính cho ngành công nghiệp khai khoáng) nhằm bổ khuyết những khoảng trống cho công tác quản trị nguồn thu từ nguồn tài nguyên thiên nhiên.