Indonesia: Quản lý nguồn thu từ dầu khí

Indonesia: Quản lý nguồn thu từ dầu khí

EITI.vn – Cepu, khu vực tiếp giáp giữa huyện Blora và huyện Bojonegoro thuộc tỉnh Đông Java là một trong những vùng giàu tài nguyên thiên nhiên của Indonesia và đã được khai thác trong gần một thế kỷ qua. Năm 2006, khi phát hiện mỏ dầu khí mới, chính quyền Indonesia đã ký thỏa thuận hợp tác với công ty Exxon Mobil để vận hành dự án khai thác Cepu Block.

Quỹ tài nguyên và một số gợi ý cho Việt Nam

Quỹ tài nguyên và một số gợi ý cho Việt Nam

EITI.vn – Các quốc gia thường đưa một số nguồn thu, chi phí hoặc hoạt động tài chính ra khỏi ngân sách hàng năm nhằm sử dụng cho một số mục tiêu chi cụ thể thông qua một hệ thống các tổ chức hay ngân hàng riêng gọi là “Quỹ ngoại ngân sách”. Một trong những quỹ ngoại ngân sách phổ biến nhất là Quỹ lương hưu. Ngoài ra, quỹ ngoại ngân sách còn tồn tại ở các hình thức khác như các quỹ phát triển, hoạt động với mục đích đảm bảo vốn đầu tư cho một số mục tiêu cụ thể như xây dựng hệ thống đường giao thông hay bảo vệ môi trường; các quỹ tài trợ được thành lập nhằm quản lý khoản tài trợ dưới một số điều kiện đặc biệt; hoặc các quỹ dài hạn không bị hết hiệu lực khi năm tài chính kết thúc.

Tập huấn báo chí: Tiếp cận Bộ tiêu chuẩn EITI 2013 phục vụ điều tra báo chí lĩnh vực quản trị tài nguyên khoáng sản

Tập huấn báo chí: Tiếp cận Bộ tiêu chuẩn EITI 2013 phục vụ điều tra báo chí lĩnh vực quản trị tài nguyên khoáng sản

EITI.vn – Từ ngày 05 đến 08/08/2014, Liên minh Khoáng sản, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Diễn đàn các Nhà báo Môi trường Việt Nam (VFEJ) cùng phối hợp tổ chức hội thảo tập huấn báo chí kết hợp khảo sát thực tế về chủ đề “Tiếp cận Bộ tiêu chuẩn EITI 2013 phục vụ điều tra báo chí lĩnh vực quản trị tài nguyên khoáng sản” tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái. Mục tiêu của chương trình nhằm hỗ trợ các nhà báo tiếp cận với chủ đề quản trị tốt tài nguyên khoáng sản.