Khí đá phiến không hẳn là nguồn năng lượng sạch

Khí đá phiến không hẳn là nguồn năng lượng sạch

EITI.vn – Sự phát triển của công nghệ đã giúp con người khai thác và bóc tách được nguồn khí đá phiến, một nguồn năng lượng lớn vốn không thể tiếp cận trước đây. Loại nhiên liệu này được một số ca ngợi như một loại nhiên liệu hóa thạch vừa rẻ vừa sạch trong khi nhiều ý kiến khác vẫn còn e ngại vì các tác động đến môi trường, xã hội và sức khỏe từ việc khai thác khí đá phiến với phương pháp “phân rã thủy lực” (hydraulic fracturing) vốn chưa được nhận thức và khám phá đầy đủ. Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu cho thấy những ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nếu việc khai thác nguồn nhiên liệu này không chú trọng giải quyết các nguy cơ tiềm tàng.

Ngành khai khoáng và vấn đề bảo tồn loài khỉ

Ngành khai khoáng và vấn đề bảo tồn loài khỉ

EITI.vn – Báo cáo State of the Apes: Extractive Industries and Ape Conservation (Tạm dịch: Tình trạng loài khỉ: Ngành công nghiệp khai thác và Bảo tồn loài khỉ) vừa được công bố bởi Quỹ Arcus Foundation – một quỹ toàn cầu hoạt động nhằm hướng tới một cuộc sống hài hòa giữa con người với nhau và con người với tự nhiên.

Myanmar chính thức trở thành quốc gia ứng viên EITI

Myanmar chính thức trở thành quốc gia ứng viên EITI

EITI.vn – Ngày 2/7/2014 vừa qua Myanmar đã chính thức được công nhận là quốc gia ứng viên tham gia Sáng kiến minh bạch ngành khai khoáng (EITI), một tiêu chuẩn minh bạch toàn cầu trong ngành khai thác khoáng sản, dầu khí. Trở thành quốc gia ứng viên của Tiêu chuẩn EITI, nghĩa là Myanmar đã cùng với 44 quốc gia khác cam kết thực hiện EITI nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình trongngành khai khoáng.