Các quốc gia sản xuất dầu khí chưa tính đến tác động của chính sách BĐKH

Các quốc gia sản xuất dầu khí chưa tính đến tác động của chính sách BĐKH

ITI.vn – Trong khi một số công ty khai thác dầu khí lớn đã có những bước hoạch định chính sách phát triển tính đến việc lồng ghép các chính sách chống biến đổi khí hậu của quốc gia, thì nhiều quốc gia sản xuất dầu khí lại chưa chú trọng đúng mức tới việc đưa chính sách hạn chế tác động biến đổi khí hậu vào ngành khai thác nhiên liệu hóa thạch.

Công ty khai khoáng thiệt hại nặng nề vì xung đột với cộng đồng

Công ty khai khoáng thiệt hại nặng nề vì xung đột với cộng đồng

EITI.vn – Xung đột với cộng đồng địa phương trong khai thác dầu mỏ và khí tự nhiên đang tiêu tốn của các công ty hàng tỷ USD mỗi năm. Theo một nghiên cứu về phí tổn do xung đột trong ngành công nghiệp khai thác thì chi phí phải bỏ ra vì các xung đột với cộng đồng của một tập đoàn được khảo sát lên đến 6 tỷ USD trong hai năm.