Trước khi bắt đầu khai khoáng, các công ty luôn nói rằng hoạt động này mang lại nhiều lợi ích cho địa phương, sẽ tạo ra công ăn việc làm, giảm đói nghèo. Nhưng thật sự thì lợi ích đó chỉ thuộc về các ông chủ công ty, còn những hậu quả nặng nề về môi trường – xã hội lại do chính người dân sở tại gánh chịu. Đó là thực tế được ghi nhận tại một số mỏ khai khoáng ở Philippin.

Source :

Video: Khai thác vàng – Ai được lợi?
Tagged on:

Gửi phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *