Tọa đàm chính sách “Vai trò của các sáng kiến minh bạch trong công tác bảo vệ môi trường” do Trung tâm con người và thiên nhiên (PanNature) tổ chức ngày 24-12 – 2013 tại Hà Nội.

Source :

Video: Trao quyền đánh giá tác động môi trường cho cộng đồng
Tagged on:

Gửi phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *