Tọa đàm chính sách: Vai trò của các sáng kiến minh bạch trong công tác bảo vệ môi trường

Tọa đàm chính sách: Vai trò của các sáng kiến minh bạch trong công tác bảo vệ môi trường

Ngày 24/12/2013, tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức tọa đàm chính sách “Vai trò của các sáng kiến minh bạch trong công tác bảo vệ môi trường” với mục tiêu nhằm đánh giá và thảo luận về việc lồng ghép các sáng kiến minh bạch trong công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn Luật Bảo vệ Môi trường 2005 đang được nghiên cứu sửa đổi và Chính phủ đang xem xét khả năng tham gia Sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác (EITI).

Điền dã: Đánh giá tác động môi trường hoạt động khai thác titan Bình Thuận

Diễn đàn Nhà báo Môi trường Việt Nam (VFEJ) có kế hoạch tổ chức điền dã cho các phóng viên đến từ các báo trung ương và địa phương tìm hiểu về thực trạng môi trường tại địa phương, đặc biệt tìm hiểu về các vấn đề nảy sinh từ hoạt động khai thác titan Bình Thuân. Cụ thể, đoàn nhà báo và nhà khoa học sẽ tìm hiểu các tác động của hoạt động khai thác titan tại Bình Thuận tới cộng đồng địa phương trên các mặt kinh tế, xã hội, và môi trường. Chuyến đi diễn ra bốn ngày, từ sáng Thứ Ba, ngày 17/12/2013, đến Thứ Sáu, ngày 20/12/2013.

EITI ở Azerbaijan: “Tốt sơn” nhiều hơn “tốt gỗ”

EITI ở Azerbaijan: “Tốt sơn” nhiều hơn “tốt gỗ”

EITI.vn – Tham gia Sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác (EITI) từ những ngày đầu cùng với Ghana và Nigeria, đến nay, trải qua 10 năm, Azerbaijan đang là một trong số ít quốc gia được xác nhận tuân thủ đầy đủ chuẩn mực của bộ tiêu chuẩn này. Chưa kể, đây còn là nước công bố nhiều báo cáo EITI nhất trong số 40 nước tham gia. Tuy nhiên, những thành tích của Azerbaijan đang được đánh giá là mới chỉ dừng ở bề nổi vì chưa tạo nên những thay đổi thực sự.