EITI đã trải qua hơn 10 năm phát triển kể từ khi Hội nghị EITI tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003 mà tại đó các nguyên tắc EITI đã được thống nhất. Những nguyên tắc này, là nền tảng của EITI hiện nay, đã nêu rõ mọi người dân trong mỗi quốc gia đều có quyền hưởng lợi từ sự giàu có của tài nguyên thiên nhiên và điều này sẽ đòi hỏi những tiêu chuẩn rất cao về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Sau khi các nguyên tắc được thông qua, các quy định đã được soạn thảo để đảm bảo rằng tất cả các quốc gia thành viên EITI sẽ phải cam kết một mức độ tối thiểu về tính minh bạch trong báo cáo của công ty về các khoản chi trả và báo cáo của chính phủ về các nguồn thu.

0906_EITI2013Bộ Tiêu chuẩn EITI mới giữ lại phần lớn các yêu cầu của Bộ Quy tắc EITI trước đây nhưng được sắp xếp lại thành hệ thống ít yêu cầu hơn với những kỳ vọng rõ ràng hơn. Nguyên tắc chủ đạo cho lần sửa đổi này là EITI phải khuyến khích quyền sở hữu của các quốc gia thành viên đối với những nỗ lực cải cách nhằm phục vụ tốt hơn lợi ích của người dân. Các yêu cầu về kế hoạch thực hiện EITI quốc gia được thiết kế để đảm bảo rằng báo cáo EITI phản ánh các ưu tiên và mục tiêu cải cách của các quốc gia thành viên. Để các báo cáo EITI dễ hiểu và dễ sử dụng hơn, chúng tôi giới thiệu một bộ các yêu cầu mới đòi hỏi các báo cáo phải bao gồm thông tin cơ bản về định chế tài chính, khuôn khổ hợp đồng, sản xuất, thủ tục cấp phép, phân bổ nguồn thu và chi tiêu.

Bản dịch tiếng Việt do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) thực hiện. Các lỗi, sai sót về mặt ngôn ngữ và nội dung tiếng Việt, nếu có, thuộc trách nhiệm của PanNature.

Đọc ấn phẩm trực tuyến:

 

Tải tài liệu (File PDF)
Bộ Tiêu chuẩn – Nhiều ngôn ngữ (Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Ả Rập, Bồ Đào Nha)

Source :

Bộ Tiêu chuẩn EITI 2013
Tagged on:

Gửi phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *