Indonesia công bố báo cáo EITI đầu tiên

Indonesia công bố báo cáo EITI đầu tiên

EITI.vn – Chính phủ Indonesia vừa công bố báo cáo doanh thu ngành công nghiệp khai khoáng năm 2009 trong một nỗ lực nhằm tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của ngành này. Đây là báo cáo EITI (Sáng kiến Minh bạch ngành Khai khoáng) đầu tiên của Indonesia và cũng là báo cáo EITI đầu tiên của một quốc gia thuộc khối ASEAN.