Video: Hội thảo về khoáng sản tại Bình Định

Video: Hội thảo về khoáng sản tại Bình Định

Hội thảo “Phương pháp quản lý nguồn thu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của công nghiệp khai thác khoáng sản” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Viện Tư vấn Phát triển và Sở Công thương tỉnh Bình Định tổ chức tại Tp. Quy Nhơn ngày 20/03/2013. Tin do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Định thực hiện.