Bộ Quy tắc EITI phiên bản 2011

Bộ Quy tắc EITI phiên bản 2011

Sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác (EITI) được khởi đầu từ chiến dịch vận động chính sách của các tổ chức xã hội dân sự nhằm thúc đẩy việc thực hiện công bố các khoản chi trả giữa các công ty khai thác và chính phủ các quốc gia sở hữu tài nguyên. Sáng kiến này được thủ tướng Anh Tony Blair khởi xướng lần đầu năm 2002. Theo đó, chính phủ Anh đã thiết lập một nhóm các quốc gia giàu tài nguyên, các công ty khai thác và cả các tổ chức xã hội dân sự để nghiên cứu, phát triển phương pháp luận về EITI.