EITI và khả năng tham gia của Việt Nam

EITI và khả năng tham gia của Việt Nam

EITI.vn – Gần một thập niên sau ngày được công bố, Sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác (EITI) vẫn giữ nguyên những giá trị vốn có, thậm chí ngày càng được củng cố, bổ sung cho hoàn thiện. EITI là khái niệm được đặc biệt nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây, không chỉ vì những ích lợi thiết thực mà công cụ này đem lại mà còn bởi EITI chính là xu hướng và động lực quan trọng của sự phát triển bền vững mà bất cứ quốc gia nào cũng mong muốn duy trì. Việt Nam cũng không nằm ngoài số đó, bằng chứng là chúng ta đã và đang nhận được rất nhiều sự hưởng ứng từ các bên liên quan trong quá trình vận động tham gia EITI. Tuy nhiên, điều cần kíp hiện nay là việc xây dựng lộ trình tham gia EITI tại Việt Nam nhằm vừa bảo vệ lợi ích quốc gia, vừa đảm bảo nguồn lực bền vững cho sự phát triển lâu dài.

Minh bạch ngành công nghiệp khai thác

Minh bạch ngành công nghiệp khai thác

EITI.vn – Từ sau Hội nghị toàn cầu được tổ chức lần thứ 4 tại Doha, Qatar vào năm 2009, Sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác (EITI) phát triển ngày càng mạnh mẽ, trở thành tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu phản ánh hiệu quả nền quản trị và tính minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác tài nguyên. Với những hiệu quả rõ ràng mà Sáng kiến này mang lại, hiện đã có 35 quốc gia thực hiện EITI và nhiều quốc gia giàu tài nguyên khác đang trong quá trình ký kết hiệp định để trở thành ứng viên EITI.