Giải quyết tận gốc xung đột nhờ EITI

Giải quyết tận gốc xung đột nhờ EITI

EITI.vn – Sáng kiến Minh bạch trong ngành khai khoáng (EITI) có mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị tài nguyên thông qua việc tăng cường minh bạch và trách nhiệm trong lĩnh vực khai khoáng. Liberia bắt đầu áp dụng EITI từ năm 2006 và đã có những bước tiến đáng kể. Với một đất nước vừa thoát khỏi xung đột vũ trang triền miên, những gì mà Liberia đạt được nhờ EITI trong việc tạo ra sự phát triển bền vững, gây dựng sự hòa hợp dân tộc và xây dựng lòng tin của người dân, đáng là bài học để chúng ta cùng suy ngẫm.