Khai thác khoảng sản và giảm nghèo: Mối quan hệ trái chiều và một số vấn đề chính sách

Khai thác khoảng sản và giảm nghèo: Mối quan hệ trái chiều và một số vấn đề chính sách

Bài thảo luận chính sách này trình bày một số đánh giá bước đầu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) về vai trò và mối quan hệ giữa khai thác khoáng sản và giảm nghèo ở Việt Nam dựa trên các kết quả phân tích thực nghiệm và khảo sát hiện trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở cấp quốc gia hoạt động khai khoáng không có vai trò đối với thành tựu giảm nghèo, và ở cấp địa phương (nơi có mỏ) hoạt động này lại tác động tiêu cực đến quá trình giảm nghèo. Nghiên cứu cũng đưa ra các khuyến nghị chính sách cho ngành khai thác khoáng sản, tập trung vào ba khía cạnh chính:

Cần một chiến lược quản trị tài nguyên bền vững

Cần một chiến lược quản trị tài nguyên bền vững

EITI.vn – Cuộc chiến kinh tế dường như đang đẩy “cơn khát tài nguyên” lên đỉnh điểm và đưa các quốc gia vào vòng xoáy của cuộc cạnh tranh tài nguyên. Nếu không có một chiến lược quản trị bền vững và hợp lý, các quốc gia giàu tài nguyên sẽ rất dễ rơi vào cái bẫy “lời nguyên tài nguyên”. Ấn phẩm “Quản trị tài nguyên thiên nhiên: Lựa chọn chiến lược và chính sách cho tương lai – Tư duy trong bối cảnh cạnh tranh phát triển và khan hiếm tài nguyên toàn cầu” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) xuất bản sẽ chỉ ra những xu hướng quản lý, sử dụng tài nguyên và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Quản trị tài nguyên thiên nhiên: Lựa chọn chiến lược và chính sách cho tương lai

Quản trị tài nguyên thiên nhiên: Lựa chọn chiến lược và chính sách cho tương lai

Tài liệu tóm lược những điểm chính về xu hướng quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiện nay của thế giới, những bài học và kinh nghiệm cho Việt Nam. Một phần nội dung sẽ được dành để giới thiệu về Sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác (EITI) – một trong những giải pháp quản lý tài nguyên đang được nhiều quốc gia và tổ chức xúc tiến và theo đuổi.