Chiến dịch minh bạch hóa ngành khai khoáng

Chiến dịch minh bạch hóa ngành khai khoáng

EITI.vn – Ngày 16/11, hai trăm nhà hoạt động từ trên 50 quốc gia đã nhóm họp tại Hội nghị kéo dài 3 ngày ở Montreal do Liên minh Publish What You Pay (PWYP) tổ chức. Đây là hội thảo nằm trong chiến dịch toàn cầu nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong ngành công nghiệp dầu khí và khai khoáng.