Dỡ bỏ “Lời nguyền tài nguyên”

Dỡ bỏ “Lời nguyền tài nguyên”

EITI.vn – Với bốn thành viên mới là Albani, Burkina Faso, Mozambic và Zambia, Sáng kiến minh bạch các ngành công nghiệp khai khoáng (EITI) đã có được 30 thành viên. EITI là một cố gắng mang tính toàn cầu, đưa ra những tiêu chuẩn cụ thể nhằm thúc đẩy tính minh bạch trong công tác quản lí những nguồn thu từ dầu mỏ, khí đốt và các ngành công nghiệp khai khoáng.

Minh bạch hóa ngành khai khoáng ở Ghana – Nửa thập kỷ nhìn lại

Minh bạch hóa ngành khai khoáng ở Ghana – Nửa thập kỷ nhìn lại

EITI.vn, – Ghana là quốc gia châu Phi dồi dào nguồn tài nguyên khoáng sản. Vì vậy, hoạt động khai khoáng đóng một vai trò lớn trong sự tăng trưởng. Doanh thu của ngành này chiếm đến 35% tổng thu nhập ngoại tệ và 5,5% tổng thu nhập quốc dân trong những năm gần đây. Ngân sách từ hoạt động khai thác mỏ chiếm khoảng 2,5% tổng thu nhập quốc dân. Tuy nhiên, Ghana cũng là một trong những quốc gia sớm phải đối mặt với những vấn đề bất ổn liên quan đến ngành khai khoáng. Vì vậy, nước này đã gia nhập thành viên Sáng kiến minh bạch hóa ngành khai khoáng (EITI) từ những ngày đầu.