Tài nguyên và tính minh bạch trong ngân sách

Tài nguyên và tính minh bạch trong ngân sách

EITI.vn – Để tìm ra mối liên hệ giữa sự phong phú tài nguyên thiên nhiên và sự thiếu minh bạch trong ngân sách ở các quốc gia, Tổ chức Hợp tác Ngân sách Quốc tế (IBP) đã thực hiện một đánh giá chi tiết về tính minh bạch của ngân sách ở 85 quốc gia trong năm 2008. Mới đây, họ đã công bố bản Báo cáo của đợt đánh giá này.