Sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp khai khoáng

Sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp khai khoáng

EITI.vn – Thế giới hiện có 3,5 tỷ người đang sống ở những quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản. Nếu việc khai thác các nguồn tài nguyên này được quản lý tốt sẽ đem lại nguồn thu nhập rất lớn để các quốc gia tăng trưởng và đẩy lùi đói nghèo. Nhưng ngược lại, việc quản lý yếu kém sẽ làm cho đói nghèo, tham nhũng và xung đột trầm trọng hơn. Từ thực tế này, Sáng kiến minh bạc trong ngành công nghiệp khai khoáng (EITI) đã ra đời.